Tema – Clairvoyance

01.09.2013 artiklen er bragt i magasinet “Liv og sjæl” 08.2013 af Vibeke Steinthal

”Ingen kan give dig svarene og fortælle, hvad der er sandt for dig. Men de kan støtte dig i at finde dem selv.” – De ord finder man på Helle Hewaus hjemmeside om hendes virke som cand. psych., spirituel vejleder og lydhealer. Hendes spirituelle vejledning indebærer clairvoyance, hvor hjælp til at komme videre og overvinde problemerne er vigtigere for hende end at give forudsigelser for fremtiden.

I en konsultation holder jeg et spejl op, hvor klienten får mulighed for at se dybere i sig selv og de muligheder vedkommende har her i livet. Men det nytter jo ikke noget at se sine skyggesider i øjnene og få af vide, at man har nogle fantastiske muligheder lige om hjørnet, hvis man ikke også får konkrete råd om, hvad man kan gøre for at komme derhen.

”For mig er clairvoyance primært hjælp til at udvikle sig og gøre det, vi hver især er her for. Det udelukker ikke, at jeg også ser fremtidige begivenheder for mig – som for eksempel da en kvinde henvendte sig med fortvivlelse over, at hun ifølge lægen havde meget få chancer for at blive gravid.. Jeg gav hende råd om først at forandre nogle arbejdsmæssige ting, og at hun lidt senere ville få i alt to børn. Efter et stykke tid ringede hun, at der desværre ikke var sket noget, men et år efter lykkedes det, og hun fik tvillinger!

Jeg har altid haft en stærk fornemmelse af, hvordan en person har det – følelsesmæssigt og psykologisk. Den sensitivitet har været der så langt jeg husker tilbage – noget der var svært for mig at håndtere som barn. Jeg vidste engang imellem, hvad der ville ske i fremtiden, hvis tingene forsatte som hidtil. Efter nogle traumatiske begivenheder, hvor jeg forinden havde set, hvad der ville ske og ikke havde været i stand til at gøre noget ved det,  isolerede jeg mig mere eller mindre i bøgernes verden. I 12 års alderen tilbragte jeg timer på voksenbibliotektet med at læse bøger om religion, psykologi og åndsvidenskabelige emner.

Jeg har været gennem både depression, angst, mindreværd – alt muligt, men jeg har hen ad vejen gjort mig fri af det. Jeg uddannede mig til socialpædagog og arbejdede i nogle år på behandlingsinstitutioner og børnehjem. Og jeg kunne altid lige på stedet konstatere det enkelte barns problemer, og hvad det havde brug for. Men jeg var ikke altid i stand til at give en forklaring på, hvorfor jeg var sikker på, at det forhold sig sådan og sådan. Så det var faktisk et ønske om at finde forklaringer, der gjorde at jeg læste til cand. psych.”

 

Mystisk oplevelse

Midt i en længerevarende krise får Helle pludselig en mystisk oplevelse – en følelse af i tre dage at være ét med hele universet.

”Det føltes helt fantastisk og gjorde det klart for mig, at vi alle kan komme til at leve i de højere bevidsthedstilstande, som jeg havde læst om i alle bøgerne. Det afstedekom også et dybt ønske hos mig om, at jeg måtte finde redskaber, så jeg kunne hjælpe mennesker med at gøre sig fri af alt det, der hindre os i at have det godt.

Mange år senere skubbede en kollega til mig, at jeg skulle gøre noget mere ved de evner jeg havde. Jeg tøvede noget, men deltog så i en workshop, hvor man arbejdede med klarsyn. Da forsvandt enhver tvivl.”

Men det var evner, der skulle udvikles, så bagefter øvede Helle sig med klarsyn på prøveklienter, og de gav meget positive meldinger om hende, for flere og flere meldte sig. Det gik så godt, at hun åbnede praksis i København.

På spørgsmålet om beskederne til klienten kommer som kanalisering fra højere styrelse, svarer Helle: ”Jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvor jeg har min viden fra. Den kommer ikke som stemmer i mit hoved, men som billeder, følelser og tanker, der er anderledes end mine ”almindelige” tanker. Jeg ønsker altid, at jeg må formidle det, som klienten har brug for nu og beder de tilstædeværende himmelske kræfter om at hjælpe, hvor det er muligt.

Helle er en nær ven. Hun er et gennemspirituelt menneske, der om nogen tager konsekvensen af at 'walk the talk'.
 På mange måder besidder Helle de kvaliteter, som jeg holdt allermest af hos Seeren; præcision, bevægelighed og empati. 
Lars Muhl, Forfatter, musiker, mystiker.

Hun bekender sig ikke til en bestemt religiøs retning, men er et dybt spirituelt menneske. ”Jeg tror, det er Deepak Chopra der har sagt, at religion er at stole på andres erfaringer, og spiritualitet er at gøre sig sine egne. Hvis jeg taler om Gud, er det ikke i kristen forstand, men en tilstand af ren væren, af en enhed, der ligger til grund for alt, og som vi kan åbne os for. Vi har alle en fri vilje og  mulighed for at vælge, hvordan vi vil forholde os til det, vi kommer ud for, og hvilken vej vi vil gå i livet. Og her er clairvoyance et fantastisk redskab til at blive set på alle planer og få det, man står i lige nu, belyst konkret og fra et højere perspektiv.

Jesus og hans budskaber er også en stor inspiration for mig, men som sagt ikke i traditionel kristen forstand. Jeg ser ham og andre mestre  som et eksempel til efterfølgelse, som en foregangsmand, der viser os andre, hvordan vi kan vågne op fra egoets illusioner og leve vores liv forankret i Gud, Ubetinget kærlighed, Universet, Buddhatilstanden eller hvad vi nu vælger at kalde det.”

For Helle er der ingen forskel på, om konsultationen er personlig, eller om clairvoyancen foregår over telefon. Men det kan der være for klienterne. For nogle er anonymiteten ved en telefonsamtale en fordel. Det gør det lettere for dem at åbne sig og tale om det, de ellers har svært ved. For andre er det lige modsat. De er mest trygge ved det personlige møde. Telefonrådgivningen er især en stor hjælp, når tingene brænder på eller valgene skal træffes her og nu.

 

Hjælp til selvhjælp

Helle understreger, at en konsultation er hjælp til selvhjælp og at hun kun kan pege på sammenhænge og vise nogle muligheder, men at det er op til den enkelte selv at skabe de nødvendige forandinger og arbejde med de konkrete råd hun giver. Hun er også meget bevidst om at støtte klienterne i at træffe de valg, der er sande for dem. ”Det er også derfor, at jeg hele tiden spørger om det giver mening, det jeg siger. Det skal give mening for den jeg taler med ellers er det lige meget.”

Helle har mange gange været vidne til en drastisk forandring i en persons liv, så det kan være svært at fremhæve noget bestemt. ”F.eks. når et menneske stopper misbrug og begynder at leve sundt. Eller en kvinde vikler sig ud af den angst, der har fulgt hende hele livet. Eller når en stresset forretningsmand er ved at gå fallit, og hans fokus vender fra kun at tænke på profit til at satse på, hvad han kan gøre gavn med, herunder relationerne til medarbejdere, optimal udnyttelse af hver enkelts kompetencer, hensyn til miljøet osv. så han nu både har en blomstrende forretning og har det godt med sig selv. Dér har jeg eksempler på mennesker, der vender 180 grader.”