august 2019

Wow prøven fra Nordic Lab. viser med al tydelighed at mængden af tungmetaller i kroppen er faldet. For nogles vedkommende endda betragteligt. Koncentrationen af bly er eksempelvis nu ude af det røde felt. For en sikkerheds skyld gentager jeg testen et år senere og også denne gang er tallene lavere....